септември 27, 2022

Днес

Последните действия са илюстрация как не работи коалицията. До момента общата картина е една непоследователност в действията...
Уникална, мила, жизнена, слънчева и добронамерена – така балчиклии определят детската учителка Донка Генова. Тя почина в...