август 1, 2022

др

59-годишният д-р Иван Толеков отдаде половината си живот на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“, където го търсеха пациенти...
Траките са имали писменост, дали са я на елинитеЕдин съзнателно крит или забравен факт излиза наяве. Първите...