август 9, 2022

позле

„Милиардите, изсипали се за помощи по време на COVID кризата, генерираха паричен поток, зад който няма нищо“,...